script>

četvrtak, 10. siječnja 2013.

Novo Selo kroz sokake 09. 01. 2013.wmv

Uputih se kroz Novoselske sokake i napravih ove kadrove. Neki su obnovili svoje porušene kuće i popratne objekte, neki su započeli obnovu, neki čekaju obnovu, neki još se nisu odlučili dali će išta obnavljati. Svakoga od nas ponaosob je odluka što ćemo činiti sa svojom imovinom. Sve što je uknjiženo sudski na nas u gruntovnici, je naše vlasništvo i neotuđivo pravo na našu imovinu, nekretninu. Činimo s njom što nas je volja.
Ne prodaji svoju očevinu, djedovinu! 
Ako prodamo zauvijek se brišemo iz spisa da smo ikada tu postojali. Imovina, nekretnina, zemlja, šuma, je naša domovina. Tu smo rođeni, tu smo bili, tu smo ostali. Vrijeme će pokazati dali smo bili u pravu.

Nema komentara: