REKLAME

RADNE AKCIJE


ponedjeljak 02.04.2012.

Priključak vode-Dom kulture
Ovih dana užurbano se radi na kanalizaciji te priključku vode u mjesnom Domu kulture. Po informacijama koje sam dobio od gospodina Mirka Đakovića predsjednik Mjesne zajednice, radovi bih trebali biti završeni najkasnije do utorka. Na taj način, uporaba doma mogla bih se pustiti u punu funkciju što se tiče sanitarnog čvora.
Ovime se ne završavaju radne aktivnosti, one ostaju i dalje, jer ima još puno posla koji se mora odraditi, to sve na neki način koče financije, malo ih ima, te ponekad i slab odaziv naših mještana.
subota 24.03.2012.

Nastavljeni radovi na zidanju septičke jame
Miro i Goran Kovačević nastavili radove, zidanja septičke jame za kanalizaciju, na domu kulture. Oni kažu, da će do Velikog tjedna priključiti sanitarni čvor na kanalizaciju.