script>

subota, 17. svibnja 2014.

Rijeka Sava kod Slavonskog Broda vrlo visoka 17. 05. 2014.

Visina rijeke Save dosegnula kritičnu točku, te službe koje su zadužene, poduzimaju sve što je potrebno kako se ne bih izlila u grad. Snimljeni kadrovi datiraju od deset sati prije podne. Na glavnom korzu do izlijevanja ima još šezdeset centimetara visine nasipa. Nadamo se da će dotok vode u rijeku Savu stati, te da se neće voda izliti u grad.

Nema komentara: