REKLAME

utorak, 8. studenoga 2011.

Moj zavičaj-Novo Selo 8.11.2011.

MOJ ZAVIČAJ

Kroz jutarnju maglu,
Probija se sunce,
Obasja mi lice.

Počinje novi dan,
I završava jučerašnji san.
Gledam oko sebe najljepši kraj,
Tu sam se rodio i živio,
Najmiliji mi zavičaj.
Na kraće vrijeme otišao,
U neke nove krajeve i opet se vratio.

Ali, te nikada nisam zaboravio, moja svetinjo,
I uvijek ću te voljeti,
O, moja Posavino..

Nema komentara: